Kalksalpeter, calciumnitrat, norgesalpeter, Ca(NO3)2, kvælstofgødning, hvis indhold af kvælstof er temmelig lavt (ca. 15%). Efter at det i 1903 lykkedes K. Birkeland og S. Eyde at fiksere luftens kvælstof som nitrogenoxider, dannedes Norsk Hydro i 1905, og der kom en industriel produktion af salpetersyre og norgesalpeter. Norgesalpeter opstår ved reaktion mellem salpetersyre og kalk; den er stærkt vandsugende. Senere kalksalpeter er granuleret og indeholder ca. 5% ammoniumnitrat, hvilket forbedrer lagringsegenskaberne. Kalksalpeter fås som biprodukt ved Odda-processen til fremstilling af NPK-gødning.