Kørestrømscentral, KC, ved elektriske jernbaner det sted, hvorfra man overvåger og fjernstyrer kørestrømsforsyningen og køreledningsanlægget. Overvågningen sker for at sikre drift og funktionsduelighed af det samlede kørestrømsanlæg. Fjernstyringsaktiviteterne består hovedsagelig i ind- og udkobling af kørestrøm ved fejl eller ved planlagte kørestrømsafbrydelser i forbindelse med fx entreprenørarbejde.