Køkkenskriver, i ældre tid den person, der forestod køkkenskriveriet, dvs. det embede, der førte regnskaber og kontrollerede ydelserne i store husholdninger hos fyrster, i klostre, ved militæret mv. Køkkenskriveren modtog og afregnede forsyninger, forestod lagre og udlevering derfra, kontrollerede portions- og rationsstørrelser samt antal af leverede portioner og måltider. En anden opgave var at udlevere madvarer og andre fornødenheder, fx lys, til personer uden for husholdningen som en del af betalingen for arbejde.