Køkkenhave, areal til dyrkning af køkkenurter, dvs. grøntsager og krydderurter. De fleste køkkenhaver er delarealer i mindre, private haver, mens enkelte, ofte meget store køkkenhaver findes i store private eller offentlige institutionshaver (herregårds-, kloster-, hospitals-, plejehjems- eller skolehaver). Køkkenhaven tjener hovedsagelig til forsyning af havens ejere/brugere, mens erhvervsmæssig dyrkning af grøntsager og krydderurter hører under gartneri- og landbrug (se Danmark (gartneri) og Danmark (landbrug)). Se også grøntsager og have.