Købstadsvåben, tidligere anvendt betegnelse for et kommunalt våbenmærke ført af en købstad. Ved kommunalreformen i 1970 bortfaldt købstadsbegrebet, og alle kommunale våbenmærker er nu omfattet af fællesbetegnelsen kommunevåben.