Kålsommerfugle, Pieris, slægt af dagsommerfuglefamilien hvidvinger. Der findes tre arter i Danmark: stor, lille og grønåret kålsommerfugl (Pieris brassicae, P. rapae og P. napi). De er blandt vore almindeligste dagsommerfugle, og larverne ("kålorme") af de to første kan være generende skadedyr på kål. Larven af grønåret kålsommerfugl lever i reglen på vilde korsblomster. Navnet "grønbroget kålsommerfugl" for den i Danmark ustadigt forekommende Pontia daplidice er lidt misvisende; dens larve lever bl.a. på strandsennep og reseda.