En junktion er inden for grammatik en underordningsforbindelse (som f.eks. mellem adjektiv og substantiv).