Irregularitet, uregelmæssighed eller mangel, der efter katolsk kirkeret medfører, at en person ikke kan vies til præst. Det kan være mangel på åndelige eller legemlige egenskaber, som skønnes nødvendige for at kunne beklæde et kirkeligt embede, eller det kan skyldes strafbare handlinger, der er begået af vedkommende person. Som hovedregel kan kun paven dispensere fra irregularitet.