Interplanetarisk, (lat. inter- + gr. planetarisk), vedr. forbindelsen mellem planeterne; rumfarts-.