Internationalt signalsystem, systematiske signaleringsmetoder til søs mellem skibe indbyrdes samt mellem skibe og landstationer. Se signalering.