Interesse betyder 'optagethed, personlig opgåen i en sag, fordel, bedste'.