Inter partes er de retsregler, der angår retsforholdet mellem parterne i en aftale, i modsætning til de retsregler, der gælder over for omverdenen, ultra partes.