Intensitet, (af lat. intensitas, af intensus, se intension), mål for størrelsen af stråling eller anden energistrøm. Intensitet måles som energimængden, der passerer en arealenhed vinkelret på strålings- eller strømretningen pr. tidsenhed. SI-enheden for intensitet er W/m2 (effekt pr. arealenhed).