Integreret bekæmpelse, bekæmpelse af skadedyr og sygdomme i jordbruget ved kombination af metoder og strategier, der samlet minimerer brugen af pesticider. Integreret bekæmpelse er baseret på viden om skadevolderne og deres samspil med dyrkningssystemet, og der lægges vægt på vurdering af bekæmpelsesbehov gennem overvågning og skadetærskler og på anvendelse af miljøvenlige forebyggelses- og bekæmpelsesmetoder som sædskifte, sortsvalg, nyttedyr, biologisk bekæmpelse o.a.