Indlandsdelta, deltaagtigt, særligt bredt afsnit af et flodleje. Som oftest er den lokalt store bredde et resultat af en indsnævring i daltværsnittet hhv. op- og nedstrøms. Et kendt eksempel er Nigerflodens store indlandsdelta i det sydlige Mali i Vestafrika. Ribe ligger på et indlandsdelta.