In fraudem creditorum, adfærd fra en skyldners side, der går ud på at besvige kreditorer; betegnelsen stammer fra romerretten og benyttedes i ældre dansk juridisk litteratur.