Igoroter, fællesbetegnelse for ca. ti etniske grupper på Filippinerne. Tilsammen omfatter de ca. 1,5 mio. mennesker. Der er betydelige sociale og kulturelle forskelle grupperne imellem, men de er alle indvandret fra det sydøstasiatiske fastland og bor nu på den nordlige del af øen Luzon. De fleste ernærer sig ved dyrkning af sumpris på høje bjergterrasser, men også svedjebrug forekommer. Igoroterne har i vidt omfang bevaret deres traditionelle religion med animisme og forfaderdyrkelse. En af de største og den nok mest kendte af grupperne er ifugao.