Hypoderm, som er under huden; det samme som subkutan.