Hyperaktivitet, usædvanlig stor, nærmest uhæmmet motorisk aktivitet. Ofte viser hyperaktivitet sig som rastløshed, kropsuro, omkringfaren og hyppige umotiverede aktivitetsskift. Tilstanden kan forårsages af neuroser, stress, intelligensdefekter eller hjerneskader. Hyperaktivitet er en hyppigt forekommende adfærdsforstyrrelse hos børn. I nogle tilfælde forekommer den sammen med udtalte opmærksomhedsforstyrrelser og impulsivitet (hyperkinetisk syndrom). Se også ADHD.