Hydrometer, (af hydro- og -meter, dvs. 'vandmåler'), apparat til måling af væskers strømhastighed. Der findes forskellige typer hydrometre, hvis principper kan være: Propelmåling, hvor omdrejningshastigheden måles og kan relateres til strømhastighed; trykmåling med anvendelse af pitotrør; elektromagnetisk måling, hvor spændingsændring som følge af vandets bevægelse igennem et magnetfelt måles, eller ultralydmåling baseret på Dopplereffekt. Se også hydrometri.