Hydro-, (af gr. hydor 'vand'), græsk og internationalt første sammensætningsled, som betegner vand eller væske, fx hydrogen(ium) 'brint', en betegnelse, der er indført af H.C. Ørsted i stedet for det tidligere 'vandstof'; egl. betydning 'vandfrembringer'. Foran vokal bruges hydr-, fx hydrargyrum 'kviksølv', egl. 'vandagtigt sølv'. Formen kan også bruges som forkortelse for hydrogen, fx hydr-oxyl om forbindelser, hvori der indgår brint og ilt.