Hvidbog er kritisk dokumentation og partsindlæg over for offentligheden. En hvidbog belyser sammenhængene på et område, som er genstand for debat, og er ofte udformet som en statusrapport. Eksempler kan være regeringsrapporter om beskæftigelse og arbejdsløshed og EU-Kommissionens hvidbøger om det indre marked. Men ny politik fremlægges også i hvidbogsform. Samtidig er hvidbogen en populær betegnelse for debatindlæg fra interesseorganisationer og aktionsgrupper.