Hvepse er en almindelig brugt betegnelse for en række grupper af årevingede insekter: bladhvepse, træhvepse, halmhvepse, galhvepse, snyltehvepse, guldhvepse, vejhvepse og gravehvepse samt gedehamse, som ofte kaldes egentlige hvepse.