Hunderose, Rosa canina, 1-2 m høj, meget variabel busk i rosenfamilien med blegrøde eller hvide blomster, tilbagekrummede torne og skarlagenrøde hyben. Den er vildtvoksende i krat og hegn, på overdrev, strandvolde mv. og i Danmark meget almindelig på Øerne og i Østjylland.