Humificering, dannelse af humus ud fra organisk materiale, især planterester, gennem fysiske og biokemiske processer. Processerne sker vha. jordbundens fauna og mikroflora og afhænger af stedets vegetation, klima og jordbundsforhold.