Hora, (rum., vist af gr. choros 'kor, kordans'), rumænsk kædedans med flere typer. De dansende danner en stor kreds og bevæger sig mod uret med gang- og stampetrin i moderat binær takt. Dansen har vigtige sociale og rituelle funktioner. Ved bryllup markerer hora brudeparrets overgang fra ugift til gift stand og har efter traditionen betydning for den ægteskabelige lykke og familieforøgelse.