Homebanking, netbanking, e-banking, pc-baseret system, som muliggør, at bankkunder fra hjemmet eller andre steder fra kan få adgang til information om egne bankkonti samt adgang til at foretage visse betalingsoverførsler, bestille værdipapirtransaktioner mv. Opkobling til systemet forudsætter, at kunden har en pc og en internetforbindelse. Adgangen til systemet er beskyttet af en sikkerhedskode. De første simple homebanking-systemer blev i Danmark taget i brug i slutningen af 1980'erne, og internetbaseret homebanking blev udbredt i slutningen af 1990'erne. Ud over internetafdelinger i allerede eksisterende banker åbnede der også rene internetbanker uden fysiske filialer.