Hieros gamos, (gr. 'helligt bryllup'), i religionsvidenskab en betegnelse for rituelt samleje, udøvet korporligt eller symbolsk til fremme af jordens frugtbarhed i agerbrugskulturer. Det har været praktiseret i nordisk religion og kendes som led i nytårsfesten hos oldtidens sumerere og babyloniere, hvor kongens rituelle samleje med en præstinde eller med en udvalgt kvinde af folket tjente til at sikre det nye års frugtbarhed. Hvor livets tilblivelse ses som hieros gamos mellem Himmel og Jord, følges dette forbillede. I afledt forstand kan hieros gamos spores i forårsfesters erotiske skikke og i omvendt orden, når ris strøs over brudepar til fremme af deres frugtbarhed.