Herse er en norsk høvdingetitel, der indtil midten af 1000-tallet blev brugt i Vestnorge. Den var arvelig i visse stormandsslægter. Der var ikke knyttet offentlige funktioner til herseværdigheden.