Hep er et gammelt tilråb, en opfordring til at skynde sig ("at heppe"), oprindelig et lokkeord til geder for at få dem til at løfte forbenene. Endnu op i 1800-tallet blev det tillige brugt som hånligt tilråb til jøder, måske pga. deres skægs lighed med gedens.