Helslutning, musikalsk betegnelse for kadencen på toneartens første trin (grundtonen eller tonika). Næstsidste akkord er enten dominanten (dvs. akkorden på femte trin, med toneartens ledetone) eller subdominanten (fjerde trin). Den såkaldte fuldstændige kadence, også kaldet den tonale kadence, kombinerer disse tre akkorder i rækkefølgen (tonika)-subdominant-dominant-tonika. Se også halvslutning.