Havkolera, sygdom fremkaldt af bakterien Vibrio vulnificus.