Vibrio vulnificus, slægtning til den bakterie, der forårsager kolera; kan selv give anledning til svær sygdom. Den findes i hav- og brakvand, hvor bestandene vokser kraftigt, når vandtemperaturen i længere tid kommer over 20 °C. Smitte til menneske sker oftest gennem føden, fx østers, der har været opbevaret for varmt (over 5 °C), eller utilstrækkeligt opvarmede skaldyr og fisk, men kan også ske gennem rifter og sår direkte fra havvand eller fisk og skaldyr. I Danmark ses normalt 3-4 tilfælde årlig (af medierne kaldet havkolera), flere i varme somre som fx 1994, hvor der var 11 tilfælde, bl.a. et enkelt dødsfald; i sommeren 2006 døde en dansk fritidsfisker. Personer med svækket immunforsvar, fx patienter i kemoterapi, nedsat leverfunktion og blodsygdomme er særlig modtagelige for angreb af bakterien, der ofte udvikler sig til blodforgiftning; er det først så vidt, er dødeligheden op mod 60%. En lignende art, Vibrio parahaemolyticus, træffes undertiden hos danske patienter, smittet under besøg i varmere egne, men fremkalder som regel kun mildere anfald.