Haspning, opvinding af garn til fed. Ti fed danner et bundt. Se håndspinding.