Fed, tidligere dansk længdemål, der blev anvendt ved afregning af garn, og hvis størrelse afhang af garntypen: 1 fed linnedgarn (hørgarn) = 420 alen, mens 1 fed uldgarn = 240 alen. Se også håndspinding.