Harmonisk række er den uendelige række \(\sum^\infty_{n=1} 1/n\), som indeholder alle stambrøker. Rækken er divergent med sum \(\infty\), hvilket indses ved at samle leddene i grupper (først vist af Nicole Oresme, ca. 1360) \[1+1/2+(1/3+1/4)+(1/5+...+1/8)+(1/9+...+1/16)+...,\] idet summen af leddene i hver gruppe er større end \(1/2\).