Divergent, (af lat. divergens), afvigende; fjernende sig fra.