Hapax legomenon er en sprogvidenskabelig betegnelse for en glose, der på et givent sprog kun er belagt en enkelt gang i det overleverede tekstkorpus. Betegnelsen opstod i renæssancen og benyttes særligt inden for den klassiske filologis tekstkritik og i bibelsk eksegese.