Hangglider, (af eng. hang 'hænge' og glider 'svævefly'), dragefly, der anvendes ved skræntflyvning. Se drageflyvning.