Hanespore, Echinochloa, slægt i græsfamilien med ca. 35 arter, hovedsagelig udbredt i tropiske egne. Småaksene sidder i tætte, tre- eller fireradede aks, der atter er samlet i en top. Almindelig hanespore, Echinochloa crus-galli, er almindelig som markukrudt i Sydeuropa og forekommer indslæbt på ruderater i Danmark. Andre arter dyrkes som fodergræs i troperne eller er ukrudt i rismarker.