Handleevne, habilitet, evne til ved egne handlinger eller undladelser at bestemme egne retsforhold, herunder at stifte rettigheder og pådrage sig forpligtelser. Se inhabilitet.