inhabilitet (retsstilling)

Artikelstart

Inhabilitet, (af lat. inhabilis 'uhandlelig, udygtig', af in- og habilis 'duelig, tjenlig'), manglende evne til ved egne handlinger at bestemme egne retsforhold, herunder at stifte rettigheder og pådrage sig forpligtelser. I Danmark skal man som hovedregel være fyldt 18 år for at indgå bindende formueretlige aftaler, træffe bestemmelse om sine egne personlige forhold eller optræde på egen hånd i retssager, dvs. uden bistand af værge. Børn over 4-5 år er dog som udgangspunkt erstatningsansvarlige for deres skadegørende handlinger, og den kriminelle lavalder i Danmark er 15 år. Der gælder særlige regler om testamentshabilitet (se testamente (testamentshabilitet)). Se også børn og erstatningsansvar.

Aftaleretlig inhabilitet

Aftaleretlig inhabilitet behandles i Værgemålsloven. En person er inhabil, når han eller hun er under 18 år eller frataget den retlige handleevne, og en aftale er også uforpligtende, hvis den er indgået af en person, der manglede evnen til at handle fornuftsmæssigt pga. sindssygdom, herunder svær demens, hæmmet psykisk udvikling, forbigående sindsforvirring eller lignende tilstand. Aftalens modpart er bundet, uanset om han kendte til sindssygdomstilstanden mv., men han eller hun kan få erstatning ud fra rimelighedskriterier. Se også umyndighed og værgemål.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig