Hamdanider, (efter familienavnet Hamdan), arabisk fyrsteslægt, som ca. 935 etablerede sig som herskere i Mosul, formelt som guvernører for det svækkede abbasidiske kalifat i Baghdad. I 944 erobrede et medlem af slægten, Sayf al-Dawla (d. 967), Aleppo, og herefter kom forsvaret af Nordsyrien mod Det Byzantinske Rige til at hvile på hamdaniderne. Det havde dynastiet ikke resurser til og var derfor konstant i klemme mellem byzantinerne på den ene side og de egyptiske fatimider på den anden. I perioder måtte hamdaniderne endda anerkende byzantinsk overhøjhed. Mosul blev tabt til en rivaliserende fyrsteslægt i slutningen af 900-t., og kort efter år 1000 erobrede fatimiderne Aleppo. Hamdanidernes rolle var dermed udspillet, men slægten og i særdeleshed Sayf al-Dawla kom til at indtage en uforholdsmæssig stor plads i senere arabisk historisk tradition som modige og ridderlige forkæmpere for islam.