Habituation, (eng., af lat. habituare vænne til), tilvænning (specielt om et derved opstået psykisk behov for stimulanser); sammenlign med addiction.