Høst, afskårne eller plukkede afgrøder, fx korn og æbler. Udbyttet opgøres fx som ton pr. ha, i afgrødeenheder eller i foderenheder.