Afgrødeenhed, et mål for udbyttet af en afgrøde, svarer til 100 foderenheder pr. hektar. For byg, hvede og rug svarer en afgrødeenhed til nærings- eller foderværdien af 100 kg kerne pr. ha. Se landbrugsstatistik.