Høring, myndigheders pligt til at gøre berørte personer bekendt med bestemte oplysninger i en sag, inden der træffes afgørelse, se forvaltningsproces.