Hånd skal hånd få er et begreb fra ældre tysk ret; se Hand muß Hand wahren.