Hånd skal hånd få, begreb fra ældre tysk ret, se Hand muß Hand wahren.