Hand muß Hand wahren, begreb fra ældre tysk ret, som optræder i fx Lübecks Stadsret fra 1586, og i enkelte danske domme er gengivet med vendingen "hånd skal hånd få". Begrebet er udtryk for den betragtning, at en ejer, som selv har betroet, fx udlånt eller udlejet, en løsøregenstand til en anden, må holde sig til denne anden, også hvis genstanden uden ejerens tilladelse er blevet videreoverdraget til tredjemand. Ejerens oprindelige rettighed fortrænges således af den senere ihændehavers rettighed, og der bliver dermed tale om ekstinktion.