Gyromagnetisk forhold, forholdet mellem et roterende, elektriskladet eller neutralt legemes magnetiske moment og dets impulsmoment. Udtrykket benyttes især om forholdet mellem en atomar partikels magnetiske moment og dens spin. Se også g-faktor.